Corona Virus

Beste gemeenteleden,

N.a.v. de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus hebben wij als kerkenraad besloten om de richtlijnen van de overheid en de PKN op te volgen. De kerkdiensten t/m 1 juni zullen vervallen. Inmiddels zijn we overgegaan op uitzendingen van de zondagmorgendiensten via internet. U vindt er meer informatie over op onze website. U kunt ook kerkdiensten vanuit de landelijke kerk zien op NPO 2 om 9:20 uur, een uitkomst voor mensen die geen internet hebben. Wilt u hen daar op wijzen?

Alle activiteiten binnen de kerk zijn tot 1 juni opgeschort worden. Het gebouw is derhalve dicht in deze weken.
De predikanten zijn overgegaan op telefonisch pastoraat. We hopen zo met elkaar contact te houden. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, in overleg met uw gemeente zal besproken worden hoe dit vorm kan krijgen.

Vanuit de kerk worden ook in de komende weken de diensten uitgezonden. De link naar deze dienst waarin onze voorgangers voorgaan vindt u op onze website: www.pgbergentheim.nl. We bekijken de mogelijkheid of deze ook op de zondagmorgen via de kerkradio uitgezonden kan worden. Dit zal dan wel alleen audio betreffen, via de kerkomroep kunnen we (nog) geen beeld uitzenden.

Zo hopen we verbonden te blijven met elkaar!

De kerkenraad van de PG Bergentheim
terug

Agenda

|ONLINE| Dienst in de Westerkerk

12 jul 2020 om 09:30

|ONLINE| Dienst in de Oosterkerk

19 jul 2020 om 09:30

|ONLINE| Dienst in de Westerkerk

26 jul 2020 om 09:30

Directe link naar de:



De digitale diensten:


Predikanten:
ds. Gijsbert Rohaan

ds.g.rohaan@pgbergentheim.nl
ds. Geralda Rohaan-van de Kamp
ds.gg.rohaan@pgbergentheim.nl

Scriba:
scriba@pgbergentheim.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@pgbergentheim.nl

Websitebeheer en ook om kopie aan te leveren voor de website mail naar:
webteam@pgbergentheim.nl

Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Kerk"
NL40 RABO 0384 9579 00

Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Diaconie"
NL83 RABO 0324 9603 95


Oosterkerk:
Kanaalweg Oost 59
7691 CD Bergentheim
0523-232565

Westerkerk:
Dr. H.J. Postlaan 9
7961 BA Bergenteim
0523-232561


Oosterkerk
Westerkerk