Welkom


Op de website van de Protestantse Gemeente in Bergentheim. Fijn dat u ons gevonden hebt en belangstellende bent! De Protestantse Gemeente Bergentheim is ontstaan door een fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Bergentheim. Op 4 februari 2018 is in een feestelijke viering de verenigingsacte ondertekend. De Protestantse Gemeente beschikt over twee kerkgebouwen t.w. de Oosterkerk en de Westerkerk. De vieringen worden om en om in de Ooster-en Westerkerk gehouden. De aanvangstijd van de morgendienst is in de zomertijd 9.30 uur en in de wintertijd 10.00 uur. De avonddienst begint om 19.00 uur. In de bijgebouwen, respectievelijk de Bo en ’t Kruispunt, vinden diverse doordeweekse activiteiten plaats.   Wij hopen dat de website u een indruk geeft van de veelkleurigheid van de gemeente! Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze predikanten of met de scriba. U bent van harte welkom in de zondagse vieringen en wie weet ontmoeten wij elkaar op enig moment!  

De kerkenraad  

(privacy gevoelige gegevens zijn bereikbaar voor gemeenteleden via een aan te vragen inlogcode via webteam@pgbergentheim.nl).

Klik hier voor de online livestream van de kerkdiensten.


Geslaagd of gezakt?

Dit jaar komen we bij je langs! (Met een kleinigheidje)
Voorheen zetten we altijd rozen in de kerk die meegenomen kunnen worden, maar dat gaat dit jaar dus net even anders.
Doe jij dit schooljaar examen, ben je geslaagd of gezakt, horen we dit graag. Of weet je iemand die examen doet, geslaagd of gezakt is, laat het ook even weten! Vergeet het adres dan niet door te geven.
Hopelijk kunnen we bij veel examenleerlingen even langs komen!

Groetjes,
Dss Geralda en Gijsbert
Jeugdouderlingen, Marja en Inez

jeugd@pgbergentheim.nl
Zie de website voor een telefoonnummer (hiervoor moet je even inloggen)
Zondagmiddag 3 juli Jongerenmiddag in "de Bo"

klik op onderstaande link voor meer informatie:

Jongerenmiddag

 
Social Media

Facebook:
 

Twitter:
 
 
Vluchtelingen uit Roemenië

Samen met het Roemenië comité willen wij als PKN Bergentheim iets betekenen voor de vluchtelingen uit Oekraïne in Roemenië. De contactdorpen van het Roemenië comité liggen op maar een paar honderd kilometer van de grens met Oekraïne. Vanuit de contactdorpen kwam de vraag voor onderstaande goederen:
Kleding
Slaapzakken
1 persoons dekbedden en dekens
1 persoons bedden en matrassen
1 persoons lakens
Hoofdkussens
Voor bovenstaande geldt natuurlijk dat het heel en schoon moet zijn. Daarnaast is er ook veel vraag naar:
Tandpasta en tandenborstels
Stukjes zeep
Wc papier
Luiers
Shampoo
Vochtige doekjes
Olie om in te bakken / braden
Levensmiddelen in blik
Rijst en pasta
Flesjes water
Kaarsen
Deze goederen kunt u inleveren bij de container van Renewi bij het Bastingsplein, er zal overdag een persoon van het Roemenië comité staan. De middelen zullen dan door een chauffeur uit Roemenië mee genomen worden en verdeelt in de contactdorpen.
Heeft u geen goederen, maar wilt u wel iets geven voor de hulpverlening in Roemenië aan de vluchtelingen uit Oekraïne?
U mag dan ook een gift overmaken op bankrekening NL44 RABO 0364 9423 63 t.n.v. Roemenië comité Bergentheim. Graag onder vermelding van Oekraïne. Wij zullen dan voor dit geld spullen kopen waar het meest behoefte aan is.
Alvast bedankt namens het Roemenië comité Bergentheim, de hulpverleners in Roemenië en PKN Bergentheim.
Bericht van het College van Kerkrentmeesters.

De begroting 2022 heeft inmiddels voor eenieder ter inzage gelegen en is door de kerkenraad vastgesteld. Na toezending aan het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) Overijssel-Flevoland, is bij brief van 23 december j.l. hun goedkeuring verleend.

U kunt de begroting 2022 vinden door eerst in te loggen op de website en vervolgens te gaan naar: https://bergentheim.protestantsekerk.net/begroting

Het College van Kerkrentmeesters.

Agenda

Dienst in de Westerkerk

zo 03 jul 2022 om 09:30 uur

Dienst in de Westerkerk

zo 03 jul 2022 om 19:00 uur

Dienst in de Oosterkerk

zo 10 jul 2022 om 09:30 uur

Directe link naar de:


 

Predikanten:
ds. Gijsbert Rohaan

ds.g.rohaan@pgbergentheim.nl
ds. Geralda Rohaan-van de Kamp
ds.gg.rohaan@pgbergentheim.nl

Scriba:
scriba@pgbergentheim.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@pgbergentheim.nl

Websitebeheer en ook om kopie aan te leveren voor de website mail naar:
webteam@pgbergentheim.nl

Jeugdouderlingen:
Marja Potgieter
Inez Spijker
jeugd@pgbergentheim.nl
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Kerk"
NL40 RABO 0384 9579 00
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Diaconie"
NL83 RABO 0324 9603 95

Classispredikant Overijssel-Flevoland
Als PGBergentheim horen we tot de classis Overijssel/Flevoland. Onze classispredikant is Klaas van der Kamp. Hier volgt een linkje naar zijn website met veel wetenswaardigheden over wat er in de classis gebeurt aan mooie initiatieven.
www.klaasvanderkamp.nl
Oosterkerk:
Kanaalweg Oost 59
7691 CD Bergentheim
0523-232565

Westerkerk:
Dr. H.J. Postlaan 9
7961 BA Bergenteim
0523-232561


Oosterkerk
Westerkerk