Catechese viering Maaltijd van de Heer


 
In de Protestantse Gemeente van Bergentheim
 
Welkom!
Toen je net geboren was, ben je waarschijnlijk ook gedoopt..
De mensen in de kerk waren erg blij, dat je de kerk in gebracht werd.
Zij hebben voor je gezongen en gedankt dat je geboren was.
De dominee doopte je en je ouders noemden je naam.
Je hoort bij God, je bent met hem verbonden, dat weet je nu.
Je hebt verhalen gehoord over God, over Jezus. Verhalen die vertellen dat God van je houdt, dat Hij regels heeft gegeven om uit te leven, de tien geboden en de Bergrede.
Het gaat in het leven volgens de bijbel er om dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf.
Jezus leert ons wat belangrijk is in het leven en hij laat zien hoe we aan hem kunnen blijven denken. Door brood en wijn te delen met elkaar.
 
Eten delen
Maaltijden zijn belangrijk in ons leven. We eten iedere dag. Maar op bijzondere dagen eten we extra uitgebreid. Maken we er een feestmaaltijd van. Als je jarig bent bijvoorbeeld.
In de bijbel wordt dat ook gedaan. 1x per jaar eten de joden een bijzondere maaltijd. De pesach maaltijd. Het is een maaltijd met allerlei gerechten die vertellen over het verhaal van de Uittocht uit Egypte.
 
We lezen Exodus 12:1-13 en Exodus 15:1-30
 
Deze gebeurtenis wordt herdacht tijdens die pesach maaltijd. Er staan allerlei verschillende gerechten op tafel en elk gerecht vertelt iets over het verhaal van de uittocht. Tijdens die maaltijd herinneren joden zich hoe God redt.
Jezus vierde deze maaltijd ook, samen met zijn leerlingen. En toen hij dat voor de laatste keer deed, voordat hij stierf, gebeurde er iets bijzonders.
 
Lezen Lukas 22:7-20
 
Als we samen zijn en brood en wijn delen in de kerk, doen we dus wat Jezus ons opdroeg. Maar wat betekent het nu eigenlijk?
 
Jezus stierf om ons terug bij God te brengen.
 

 
De betekenis van de Maaltijd van de Heer
Deze maaltijd heeft verschillende betekenissen:
  1. Jezus heeft zijn leven gegeven om ons te verzoenen met God. De straf die wij zouden moeten krijgen, heeft Hij gekregen en daardoor zijn wij vrijgesproken. Het is dus een maaltijd vol vergeving!
  2. Het vertelt hoe God ons bevrijdt omdat het verwijst naar die maaltijd die je joden vierden: Pesachmaaltijd. Waarbij herdacht wordt dat God zijn volk uitleidde uit Egypte.
  3. We zijn heel dicht bij God op dat moment. Hij deelt zichzelf uit aan ons in de tekenen van brood en wijn die staan voor zijn lichaam en bloed.
  4. We zijn ook heel dicht bij elkaar als mensen die brood en wijn delen. We mogen elkaar zien als het ware door de ogen van Jezus. Vol liefde.
  5. Het zegt iets over de goedheid van God. We mogen proeven als het ware van het koninkrijk van God waar Hij in ons midden zal zijn en alles goed is.
  6. We leren ontvangen en delen. We ontvangen brood en wijn en geven dat ook aan elkaar door. Een soort levensles voor ons leven.
 
Het is dus een bijzondere gebeurtenis de Maaltijd van de Heer. 5x per jaar vieren we het in de kerk. Momenten dat God op een bijzondere manier bij ons is. En jij bent ook van harte welkom om brood en druivensap te delen met ons!
terug

Agenda

Dienst in de Oosterkerk

zo 21 aug 2022 om 09:30 uur

Dienst in de Westerkerk

zo 28 aug 2022 om 09:30 uur

Dienst in de Oosterkerk

zo 04 sep 2022 om 09:30 uur

Directe link naar de:


 

Predikanten:
ds. Gijsbert Rohaan

ds.g.rohaan@pgbergentheim.nl
ds. Geralda Rohaan-van de Kamp
ds.gg.rohaan@pgbergentheim.nl

Scriba:
scriba@pgbergentheim.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@pgbergentheim.nl

Websitebeheer en ook om kopie aan te leveren voor de website mail naar:
webteam@pgbergentheim.nl

Jeugdouderlingen:
Marja Potgieter
Inez Spijker
jeugd@pgbergentheim.nl
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Kerk"
NL40 RABO 0384 9579 00
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Diaconie"
NL83 RABO 0324 9603 95

Classispredikant Overijssel-Flevoland
Als PGBergentheim horen we tot de classis Overijssel/Flevoland. Onze classispredikant is Klaas van der Kamp. Hier volgt een linkje naar zijn website met veel wetenswaardigheden over wat er in de classis gebeurt aan mooie initiatieven.
www.klaasvanderkamp.nl
Oosterkerk:
Kanaalweg Oost 59
7691 CD Bergentheim
0523-232565

Westerkerk:
Dr. H.J. Postlaan 9
7961 BA Bergenteim
0523-232561


Oosterkerk
Westerkerk