Beste gemeenteleden,

UPDATE:
Nieuwe maatregelen m.b.t. bijwonen kerkdiensten:
Er mogen beperkt gemeenteleden aanwezig zijn om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen.
Het reserveren voor de zondagsdiensten is vanaf nu weer mogelijk. Op die manier bent u verzekerd van een plaats in de kerk. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om de dienst bij te wonen zonder te reserveren maar dan is wel de regel vol is vol.
Albert Pullen zal de reservering weer gaan verzorgen. Mocht u niet via de website kunnen reserveren mag u dit ook telefonisch bij hem doen: telefoonnummer 232095.
Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en uitgaan van de kerk wordt weer verplicht en ook bij verplaatsingen, om andere redenen, wordt u geacht een mondkapje te dragen.
Het desinfecteren van uw handen en het niet gebruik maken van de garderobe blijft in stand.
De basisregel “Bij klachten blijft u thuis” blijft gelden.

In de dienst zingen we alleen het laatste lied. De andere liederen zingen we in ons hart mee.
De kinderen zijn niet in de kerk, maar hebben hun eigen kindernevendienst in de Bo. Geef ook uw kinderen even op bij de kindernevendienst als u met hen komen wilt. De jeugdkerk gaat op dezelfde manier. Jongeren gaan direct naar de Bo. Geef je even op bij de leiding van de jeugdkerk!
De collecte wordt niet in de dienst gehouden maar bij de uitgang kunt u uw gelden in de daarvoor bestemde collectezakken deponeren.
De diensten zullen nu in de Oosterkerk plaatsvinden en de avonddiensten vervallen. Dit blijft gelden zolang de maatregelen niet versoepeld worden.

Wij vragen om uw  begrip voor de keuzes die er gemaakt zijn en hopen dat we snel weer terug kunnen naar het “gewone” normaal.


De kerkenraadKlik hier voor het protocol van de Protestantse gemeente Bergentheim.

Mocht u de digitale kerkdiensten nog terug willen kijken, klik op deze link.

 

Bericht van het College van Kerkrentmeesters

op de gemeenteavond van 30 november j.l. zou de begroting van 2022 besproken worden. Nu deze avond niet door kon gaan biedt het college u de gelegenheid om op een andere manier de begroting in te zien. De begroting zal daarom vanaf 2 december tot en met 9 december ter inzage liggen. Wilt u deze inzien kan dit alleen als u hiervoor een afspraak maakt met de penningmeester van het college. Dit kan per mail naar: facturen@pgbergentheim.nl of telefonisch: 231217. Als deze periode is verstreken en de kerkenraad is akkoord met de begroting, zal deze ook op de website van de kerk te zien zijn. Wij hopen dat u er begrip voor heeft dat het op deze manier moet. Het College van Kerkrentmeesters.

Hoi allemaal,

Jeugdkerk gaat gewoon door! Wel is het vanaf nu de gehele kerkdienst ivm de huidige corona maatregelen (net als de KND). Je hoeft dus niet eerst de kerk in, maar kunt gelijk naar de Bo. (Op dit moment zijn de kerkdiensten nog in de Oosterkerk)
Daarnaast moet je je even aanmelden bij de leiding van de jeugdkerk. Via de app laten we weten wanneer er weer jeugdkerk is. Sta je nog niet in de app? Stuur even een berichtje naar 06-52181011 (Inez) dan kunnen we je er in zetten. 

Hopelijk tot de volgende jeugdkerk!

Groetjes van de jeugdkerkleiding,
Gert, Katinka, Anja, Willemien en Inez


Sterrenjacht


Jong en oud leven samen toe naar kerst, een belangrijk symbool bij kerst is de ster.
We zijn getipt door Ds. Geralda Rohaan-van de Kamp voor een speurtocht: sterrenjacht! Wat natuurlijk erg goed past in deze tijd. Het lijkt ons leuk dat iedereen hier aan mee kan doen die dit leuk lijkt. De bedoeling is dat je gekleurde sterren zoekt in het hele dorp. Via een bingokaart kun je de sterren afstrepen.
Je kan deze sterren vinden TUSSEN de Stationsweg en Salomonstraat en TUSSEN kanaalweg West en de Parallelweg.


Heb je de sterren gevonden en de bingokaart vol? Dan krijg je ook nog een leuk prijsje in je brievenbus. Je kan de bingokaart via de website of bij Marja Potgieter (maasdamstraat 57) ophalen en ook weer inleveren. Of je kan er een foto van maken en deze sturen naar jeugd@pgbergentheim.nl.
Wanneer: Vanaf vrijdag 17 december t/m vrijdag 31 december kan je meedoen.
We wensen iedereen Fijne en Gezegende Feestdagen toe!
Groetjes,
Jeugdouderlingen Inez Spijker en Marja Potgieter

KLIK HIER VOOR DE BINGOKAART
 

Live stream

Adventskalender

 

Kind op schoot vieringen

We gaan weer beginnen! Met je kind op schoot zingen, bidden, luisteren/beleven van een bijbelverhaal en knutselen. Een mooie gelegenheid ook om andere jonge ouders van onze gemeente te ontmoeten en om actief met je kind bezig te zijn.
Deze viering is bedoeld voor kinderen van 0-6 jaar samen met hun ouders/grootouders/verzorgers.
Zet de data maar vast in je agenda, nadere informatie volgt nog:

7 november 2021
6 februari 2022
3 april 2022

Van harte welkom!

Inleiding


Welkom op de website van de Protestantse Gemeente in Bergentheim. Fijn dat u ons gevonden hebt en belangstellende bent!

De Protestantse Gemeente Bergentheim is ontstaan door een fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Bergentheim.
Op 4 februari 2018 is in een feestelijke viering de verenigingsacte ondertekend.

De Protestantse Gemeente beschikt over twee kerkgebouwen t.w. de Oosterkerk en de Westerkerk. De vieringen worden om en om in de Ooster-en Westerkerk gehouden.
De aanvangstijd van de morgendienst is in de zomertijd 9.30 uur en in de wintertijd 10.00 uur. De avonddienst begint om 19.00 uur.

In de bijgebouwen, respectievelijk de Bo en ’t Kruispunt, vinden diverse doordeweekse activiteiten plaats.
 
Wij hopen dat de website u een indruk geeft van de veelkleurigheid van de gemeente!
Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze predikanten of met de scriba.
 
U bent van harte welkom in de zondagse vieringen en wie weet ontmoeten wij elkaar op enig moment!
 
De kerkenraad
 
(privacy gevoelige gegevens zijn bereikbaar voor gemeenteleden via een aan te vragen inlogcode via webteam@pgbergentheim.nl).

Agenda

Dienst in de Oosterkerk

05 dec 2021 om 10:00 uur

Dienst in de Oosterkerk

12 dec 2021 om 10:00 uur

Dienst in de Oosterkerk

19 dec 2021 om 10:00 uur

Directe link naar de:De digitale diensten:


Predikanten:
ds. Gijsbert Rohaan

ds.g.rohaan@pgbergentheim.nl
ds. Geralda Rohaan-van de Kamp
ds.gg.rohaan@pgbergentheim.nl

Scriba:
scriba@pgbergentheim.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@pgbergentheim.nl

Websitebeheer en ook om kopie aan te leveren voor de website mail naar:
webteam@pgbergentheim.nl

Jeugdouderlingen:
Marja Potgieter
Inez Spijker
jeugd@pgbergentheim.nl

Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Kerk"
NL40 RABO 0384 9579 00
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Diaconie"
NL83 RABO 0324 9603 95


Oosterkerk:
Kanaalweg Oost 59
7691 CD Bergentheim
0523-232565

Westerkerk:
Dr. H.J. Postlaan 9
7961 BA Bergenteim
0523-232561


Oosterkerk
Westerkerk