Welkom


Op de website van de Protestantse Gemeente in Bergentheim. Fijn dat u ons gevonden hebt en belangstellende bent! De Protestantse Gemeente Bergentheim is ontstaan door een fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Bergentheim. Op 4 februari 2018 is in een feestelijke viering de verenigingsacte ondertekend. De Protestantse Gemeente beschikt over twee kerkgebouwen t.w. de Oosterkerk en de Westerkerk. De vieringen worden om en om in de Ooster-en Westerkerk gehouden. De aanvangstijd van de morgendienst is in de zomertijd 9.30 uur en in de wintertijd 10.00 uur. De avonddienst begint om 19.00 uur. In de bijgebouwen, respectievelijk de Bo en ’t Kruispunt, vinden diverse doordeweekse activiteiten plaats.   Wij hopen dat de website u een indruk geeft van de veelkleurigheid van de gemeente! Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze predikanten of met de scriba. U bent van harte welkom in de zondagse vieringen en wie weet ontmoeten wij elkaar op enig moment!  

De kerkenraad  

(privacy gevoelige gegevens zijn bereikbaar voor gemeenteleden via een aan te vragen inlogcode via webteam@pgbergentheim.nl).

Klik hier voor de online livestream van de kerkdiensten.

Social Media

Facebook:
 

Twitter:
 
 
Bericht van het College van Kerkrentmeesters.

De begroting 2022 heeft inmiddels voor eenieder ter inzage gelegen en is door de kerkenraad vastgesteld. Na toezending aan het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) Overijssel-Flevoland, is bij brief van 23 december j.l. hun goedkeuring verleend.

U kunt de begroting 2022 vinden door eerst in te loggen op de website en vervolgens te gaan naar: https://bergentheim.protestantsekerk.net/begroting

Het College van Kerkrentmeesters.

Agenda

Dienst in de Oosterkerk

zo 05 feb 2023 om 10:00 uur

Dienst in de Oosterkerk

zo 05 feb 2023 om 19:00 uur

Dienst in de Oosterkerk

zo 12 feb 2023 om 10:00 uur

Directe link naar de:


 

Predikanten:
ds. Gijsbert Rohaan

ds.g.rohaan@pgbergentheim.nl
ds. Geralda Rohaan-van de Kamp
ds.gg.rohaan@pgbergentheim.nl

Scriba:
scriba@pgbergentheim.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@pgbergentheim.nl

Websitebeheer en ook om kopie aan te leveren voor de website mail naar:
webteam@pgbergentheim.nl

Jeugdouderlingen:
Marja Potgieter
Inez Spijker
jeugd@pgbergentheim.nl
Download de App van PG Bergentheim in de Playstore voor android toestellen of App store voor apple toestellen.Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Kerk"
NL40 RABO 0384 9579 00Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Diaconie"
NL83 RABO 0324 9603 95

Classispredikant Overijssel-Flevoland
Als PGBergentheim horen we tot de classis Overijssel/Flevoland. Onze classispredikant is Klaas van der Kamp. Hier volgt een linkje naar zijn website met veel wetenswaardigheden over wat er in de classis gebeurt aan mooie initiatieven.
www.klaasvanderkamp.nl
Oosterkerk:
Kanaalweg Oost 59
7691 CD Bergentheim
0523-232565

 

Oosterkerk