Kerkbalans 2021

Kerkbalans
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2021.
Rekeningnummer Kerkbalans: Nl87RABO0324960808

Opzet Rondgangen 2021
De kerk zijn we samen. We geloven in delen: in gebed, in solidariteit en in gaven. Collecteren is een heel concrete manier om te delen met mensen dichtbij en ver weg. Uw collecten maken het werk van de kerk mogelijk. U steunt daarmee onder meer het werk van zending en (wereld)diaconaat.

Solidariteitscollecte                april                                                                                                                               
De solidariteitscollecte wordt jaarlijks in april gehouden. Met de opbrengst wordt de door de PKN in Utrecht vastgestelde bijdrage aan de landelijke solidariteitskas voldaan. Deze solidariteitskas is vooral bedoeld om gemeenten binnen de Protestantse Kerk te ondersteunen die in financiële problemen dreigen te raken. Richtbedrag 12,50 euro per belijdend lidPinksterzendingscollecte       mei                 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-zending-pinksteren-egypte/

Verjaardagfonds                    juni           Vernieuwing in eigen gemeente (bijv. camera voor online diensten)   

Diaconie                                augustus         Het geld dat wij als diaconie binnen krijgen wordt besteed aan doelen regionaal, landelijk en wereldwijd. Daarin proberen wij zoveel mogelijk te spreiden, rekening houdend met de situatie in de wereld van dat moment. Goede doelen waar wij geld aan schenken zijn bijvoorbeeld kerkelijke doelen zoals Kerk in Actie, wereldwijde doelen zoals Artsen zonder Grenzen, landelijke doelen zoals de Voedselbank of regionale doelen zoals Stichting Present.
Daarnaast hebben we ook geld gereserveerd staan voor personen, gezinnen of situaties binnen onze gemeente die zeer acuut geld behoeven.                                                                                       

Werelddiaconaat                    september      
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-werelddiaconaat-ghana/

Dankdagcollecte                    oktober                Voor eigen gemeente (Nog nader te bepalen doel)

Najaar-zendingscollecte        november      
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-zending-guatemala/

Rekeningnummer voor de diverse acties: NL35RABO0324901216
Hoeveel geeft u?
Geef slim
Uw bijdrage aan Kerkbalans en andere acties is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl
College van kerkrentmeesters
terug

Agenda

Dienst in de Oosterkerk

05 dec 2021 om 10:00 uur

Dienst in de Oosterkerk

12 dec 2021 om 10:00 uur

Dienst in de Oosterkerk

19 dec 2021 om 10:00 uur

Directe link naar de:De digitale diensten:


Predikanten:
ds. Gijsbert Rohaan

ds.g.rohaan@pgbergentheim.nl
ds. Geralda Rohaan-van de Kamp
ds.gg.rohaan@pgbergentheim.nl

Scriba:
scriba@pgbergentheim.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@pgbergentheim.nl

Websitebeheer en ook om kopie aan te leveren voor de website mail naar:
webteam@pgbergentheim.nl

Jeugdouderlingen:
Marja Potgieter
Inez Spijker
jeugd@pgbergentheim.nl

Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Kerk"
NL40 RABO 0384 9579 00
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Diaconie"
NL83 RABO 0324 9603 95


Oosterkerk:
Kanaalweg Oost 59
7691 CD Bergentheim
0523-232565

Westerkerk:
Dr. H.J. Postlaan 9
7961 BA Bergenteim
0523-232561


Oosterkerk
Westerkerk