Stichting Algemene Begraafplaats

De Stichting Algemene Begraafplaats Bergentheim houdt zich bezig met alle zaken die te maken hebben met de begraafplaats in Bergentheim. Hierbij valt te denken aan het onderhoud, het aanwijzen van plekken waar begraven kan worden, contacten onderhouden met begrafenisondernemers en steenhouwers, etc.
De begraafplaats is eigendom van de twee kerken in Bergentheim.
Het bestuur bestaat dan ook uit een afvaardiging van de kerken.
 
Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de begrafenisvereniging
‘De Laatste Eer’ Bergentheim/begraafplaats
http://www.delaatsteeerbergentheim.nl/Begraafplaats.html
terug

Agenda

Dienst in de Oosterkerk

05 dec 2021 om 10:00 uur

Dienst in de Oosterkerk

12 dec 2021 om 10:00 uur

Dienst in de Oosterkerk

19 dec 2021 om 10:00 uur

Directe link naar de:De digitale diensten:


Predikanten:
ds. Gijsbert Rohaan

ds.g.rohaan@pgbergentheim.nl
ds. Geralda Rohaan-van de Kamp
ds.gg.rohaan@pgbergentheim.nl

Scriba:
scriba@pgbergentheim.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@pgbergentheim.nl

Websitebeheer en ook om kopie aan te leveren voor de website mail naar:
webteam@pgbergentheim.nl

Jeugdouderlingen:
Marja Potgieter
Inez Spijker
jeugd@pgbergentheim.nl

Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Kerk"
NL40 RABO 0384 9579 00
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Diaconie"
NL83 RABO 0324 9603 95


Oosterkerk:
Kanaalweg Oost 59
7691 CD Bergentheim
0523-232565

Westerkerk:
Dr. H.J. Postlaan 9
7961 BA Bergenteim
0523-232561


Oosterkerk
Westerkerk