Verslag catechese slotavond 25 maart 2014

Op dinsdagavond 25 maart hadden wij de slotavond van dit catechese seizoen. Alle groepen kwamen gezamenlijk bij een in de Bo. Alle catechisanten waren aanwezig. Ook ouders en begeleiders waren aanwezig. Hilma Bunskoeken opende de avond met een gebed en heette iedereen welkom.
 
Op deze avond is ook de opbrengst van het spaarproject voor stichting Al- Kafaat in Libanon bekend gemaakt. Het bedrag van € 210,45 is overhandigd aan Miranda Wesselink van de stichting AL-Kafaat. Miranda is geboren in Bergentheim en nu woonachtig in Zwolle. Zij zet zich in voor deze stichting, die verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte mensen in Libanon voorziet van hulpmiddelen. Het geld zal besteedt worden aan een rolstoelbus. Miranda heeft op deze avond een filmpje laten zien waar het geld aan wordt besteed. Wij wensen Miranda veel succes met het werk dat zij voor de stichting AL-Kafaat doet.

Namens alle catecheten willen  wij de kinderen bedanken die het afgelopen seizoen allemaal aanwezig waren op catechisatie en waarin wij mooie gesprekken hebben gehad en alle andere mooie dingen die wij gezamenlijk met jullie hebben gedaan. Piet Salomons eindigde deze avond met een gedicht waarna onder een drankje met een hapje nog samen hebben nagepraat.

terug

Agenda

Dienst in de Oosterkerk

zo 21 aug 2022 om 09:30 uur

Dienst in de Westerkerk

zo 28 aug 2022 om 09:30 uur

Dienst in de Oosterkerk

zo 04 sep 2022 om 09:30 uur

Directe link naar de:


 

Predikanten:
ds. Gijsbert Rohaan

ds.g.rohaan@pgbergentheim.nl
ds. Geralda Rohaan-van de Kamp
ds.gg.rohaan@pgbergentheim.nl

Scriba:
scriba@pgbergentheim.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@pgbergentheim.nl

Websitebeheer en ook om kopie aan te leveren voor de website mail naar:
webteam@pgbergentheim.nl

Jeugdouderlingen:
Marja Potgieter
Inez Spijker
jeugd@pgbergentheim.nl
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Kerk"
NL40 RABO 0384 9579 00
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Diaconie"
NL83 RABO 0324 9603 95

Classispredikant Overijssel-Flevoland
Als PGBergentheim horen we tot de classis Overijssel/Flevoland. Onze classispredikant is Klaas van der Kamp. Hier volgt een linkje naar zijn website met veel wetenswaardigheden over wat er in de classis gebeurt aan mooie initiatieven.
www.klaasvanderkamp.nl
Oosterkerk:
Kanaalweg Oost 59
7691 CD Bergentheim
0523-232565

Westerkerk:
Dr. H.J. Postlaan 9
7961 BA Bergenteim
0523-232561


Oosterkerk
Westerkerk