Stille Week

 • Zoals gewoonlijk houden we in de ‘Stille Week” op de maandag, dinsdag en woensdagavond (30, 31 maart en 1 april) een avondgebed.
 • Deze staan dit keer in het teken van drie kruiswoorden uit het blad  “Open deur”. Deze avonden beginnen om 19.00 uur in de Westerkerk.
 • 2 april, Witte Donderdag: Vg. Mevr.Ds. Marianne Benard. In deze dienst wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd.
 • De collecte is bestemd voor St.Rusland kinderen. Aan deze dienst werken mee: Marja Nijmeijer piano, Aniek Kompagnie panfluit en Hans Gort als lector.
  Ouderling van dienst: Geert Olthof
 • 3 april, Goede Vrijdag: Vg. Ds. Henk Linde. Medewerking in deze dienst door Henk Bakker orgel, dubbelkwartet o.l.v. Frieke Kampman en lector is deze avond: Cindy Weersink-Herbert
  Ouderling van dienst: Erna Luisman- Veneman
 • 4 april, Paaswake: muzikale medewerking door de fam. Nijmeijer en de lectoren Harry Stam en Martha Bakker. Marja Nijmeijer zal twee gedichten voordragen.
 • De diensten van donderdag en vrijdag beginnen om 19.30 uur en de Paaswake begint om 21.30 uur en al deze diensten zijn in de Westerkerk.
 • U allen bent van harte welkom bij deze bijeenkomsten als voorbereiding op Paasmorgen.
terug

Agenda

Dienst in de Westerkerk

zo 03 jul 2022 om 09:30 uur

Dienst in de Westerkerk

zo 03 jul 2022 om 19:00 uur

Dienst in de Oosterkerk

zo 10 jul 2022 om 09:30 uur

Directe link naar de:


 

Predikanten:
ds. Gijsbert Rohaan

ds.g.rohaan@pgbergentheim.nl
ds. Geralda Rohaan-van de Kamp
ds.gg.rohaan@pgbergentheim.nl

Scriba:
scriba@pgbergentheim.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@pgbergentheim.nl

Websitebeheer en ook om kopie aan te leveren voor de website mail naar:
webteam@pgbergentheim.nl

Jeugdouderlingen:
Marja Potgieter
Inez Spijker
jeugd@pgbergentheim.nl
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Kerk"
NL40 RABO 0384 9579 00
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Diaconie"
NL83 RABO 0324 9603 95

Classispredikant Overijssel-Flevoland
Als PGBergentheim horen we tot de classis Overijssel/Flevoland. Onze classispredikant is Klaas van der Kamp. Hier volgt een linkje naar zijn website met veel wetenswaardigheden over wat er in de classis gebeurt aan mooie initiatieven.
www.klaasvanderkamp.nl
Oosterkerk:
Kanaalweg Oost 59
7691 CD Bergentheim
0523-232565

Westerkerk:
Dr. H.J. Postlaan 9
7961 BA Bergenteim
0523-232561


Oosterkerk
Westerkerk