CATECHESESEIZOEN 2015/2016

In week 40 starten we weer met het catechese seizoen.
We hebben afgesproken dat we dit jaar voor jongeren t/m 16 jaar met drie groepen starten t.w. op maandagavond 28 september van 19.30 tot 20.15 start Marianne Benard met de jongste groep, eerste klas voortgezet onderwijs, in “de Bo”.
Op dinsdagavond 29 september om 19.00 tot 19.45 starten Henk Bakker en Natalie Schepers met de tweede groep, de 2e en 3e klas voortgezet onderwijs in “de Bo”.
Eveneens op 29 september om 19.00 tot 19.45 starten Piet Salomons en Hilma Bunskoeken
met de derde groep, de 4e klas voortgezet onderwijs in ’t Kruispunt.
Alle jongeren ontvangen een persoonlijke uitnodiging in de bus met alle gegevens w.b. datum, tijd en plaats.
 
De catechese voor jongeren vanaf 16 jaar wordt gegeven op maandagavond en dinsdagavond.
Op maandagavond 28 september start Marianne Benard met een groep 16+ in “de Bo”, terwijl Nynke Buma begint op dinsdag 29 september a.s. met een groep 16+ in ’t Kruispunt. 
Ook deze jongeren Zijn van harte welkom.
 
Wij hopen dat veel jongeren dit seizoen de catechese zullen bezoeken!
 
De gezamenlijke kerkenraden
terug

Agenda

Dienst in de Oosterkerk

zo 21 aug 2022 om 09:30 uur

Dienst in de Westerkerk

zo 28 aug 2022 om 09:30 uur

Dienst in de Oosterkerk

zo 04 sep 2022 om 09:30 uur

Directe link naar de:


 

Predikanten:
ds. Gijsbert Rohaan

ds.g.rohaan@pgbergentheim.nl
ds. Geralda Rohaan-van de Kamp
ds.gg.rohaan@pgbergentheim.nl

Scriba:
scriba@pgbergentheim.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@pgbergentheim.nl

Websitebeheer en ook om kopie aan te leveren voor de website mail naar:
webteam@pgbergentheim.nl

Jeugdouderlingen:
Marja Potgieter
Inez Spijker
jeugd@pgbergentheim.nl
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Kerk"
NL40 RABO 0384 9579 00
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Diaconie"
NL83 RABO 0324 9603 95

Classispredikant Overijssel-Flevoland
Als PGBergentheim horen we tot de classis Overijssel/Flevoland. Onze classispredikant is Klaas van der Kamp. Hier volgt een linkje naar zijn website met veel wetenswaardigheden over wat er in de classis gebeurt aan mooie initiatieven.
www.klaasvanderkamp.nl
Oosterkerk:
Kanaalweg Oost 59
7691 CD Bergentheim
0523-232565

Westerkerk:
Dr. H.J. Postlaan 9
7961 BA Bergenteim
0523-232561


Oosterkerk
Westerkerk