ONTMOETING DRIE KERKENRADEN IN DE HOEKSTEEN 09-11-2015

Maandag 9 november j.l. hebben we als kerkenraden van de Hoeksteen, de Oosterkerk en de Westerkerk elkaar ontmoet. Een historische gebeurtenis! De plannen zijn in het voorjaar tot stand gekomen in een overleg met ds. Jan Zwart, Herman Dijk en Geert Olthof.
De plannen zijn binnen de drie kerken besproken en alle kerkenraden waren er enthousiast over. Afgelopen maandag was het zover en waren er zo’n 70 ambtsdragers, mannen en vrouwen, bij elkaar in de Hoeksteen. Wat is er besproken? We hebben als kerken alle drie een korte presentatie gegeven van wat ons op dit moment bezighoudt. Opmerkelijk is, dat de drie kerken zich veelal met dezelfde problematiek bezighouden. Dat is de vraag naar hoe bereiken we mensen met de blijde boodschap van Jezus Christus? Hoe betrekken we jongeren en ouderen bij het kerkelijk leven? Hoe ziet de toekomst van de kerk er uit? In de Ooster- en de Westerkerk zijn deze vragen urgent vanwege het beroepingswerk waarmee we bezig zijn. Wat voor predikant moet er komen? Dat zal iemand moeten zijn die niet alleen vooruit durft te kijken, maar ook een verbindende schakel kan zijn tussen de beide kerken in het proces van eenwording. Beroepingswerk is voor de Hoeksteen nog niet direct aan de orde. Maar dat neemt niet weg, dat zij ook al aan de toekomst denken. Er is een Beleidscommissie ingesteld, die zich met de plannen voor de komende vijf jaar moet bezighouden. We hebben in groepen nagedacht over het  Bijbelgedeelte Matteüs 16 : 13-18, waarin Jezus aan Zijn leerlingen vraagt: “Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is?”
We hebben ook om ideeën gevraagd naar wat er door de drie kerken gezamenlijk zou kunnen worden gedaan. Verschillende opties werden genoemd en daar gaan we bij een volgende ontmoeting over doorspreken.
Alle aanwezigen waren enthousiast over de samenkomst en vonden dit iets wat we zeker moeten blijven doen. Na afsluiting van de avond hebben we nagepraat bij een drankje. Al met al een geslaagde bijeenkomst.
 
Herman Dijk
Geert Olthof
 
terug

Agenda

Dienst in de Westerkerk

zo 03 jul 2022 om 09:30 uur

Dienst in de Westerkerk

zo 03 jul 2022 om 19:00 uur

Dienst in de Oosterkerk

zo 10 jul 2022 om 09:30 uur

Directe link naar de:


 

Predikanten:
ds. Gijsbert Rohaan

ds.g.rohaan@pgbergentheim.nl
ds. Geralda Rohaan-van de Kamp
ds.gg.rohaan@pgbergentheim.nl

Scriba:
scriba@pgbergentheim.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@pgbergentheim.nl

Websitebeheer en ook om kopie aan te leveren voor de website mail naar:
webteam@pgbergentheim.nl

Jeugdouderlingen:
Marja Potgieter
Inez Spijker
jeugd@pgbergentheim.nl
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Kerk"
NL40 RABO 0384 9579 00
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Diaconie"
NL83 RABO 0324 9603 95

Classispredikant Overijssel-Flevoland
Als PGBergentheim horen we tot de classis Overijssel/Flevoland. Onze classispredikant is Klaas van der Kamp. Hier volgt een linkje naar zijn website met veel wetenswaardigheden over wat er in de classis gebeurt aan mooie initiatieven.
www.klaasvanderkamp.nl
Oosterkerk:
Kanaalweg Oost 59
7691 CD Bergentheim
0523-232565

Westerkerk:
Dr. H.J. Postlaan 9
7961 BA Bergenteim
0523-232561


Oosterkerk
Westerkerk