Geschiedenis van de beide kerken

Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk BergentheimNadat in oktober 1834 de Afscheiding is begonnen is er spoedig sprake van dat in deze omgeving "afgescheidenen" zich gingen organiseren binnen het kerkverband (Heemse, april/mei 1836). Vanuit Bergentheim ging men in Heemse naar de kerk.
In Bergentheim werd op 17 augustus 1879 een zelfstandige gemeente gesticht.
In 1945 voltrok zich een scheuring binnen de Gereformeerde kerken in Nederland; ook de gemeente van Bergentheim bleef hiervoor niet gespaard.

Voor- en tegenstanders van de toentertijd genomen synode-besluiten werden het niet met elkaar eens – voornamelijk m.b.t. opvattingen rond de doop - waarop men besloot om uit elkaar te gaan. Een kleine groep, die zich achter de synode-besluiten stelde, besloot met Gods hulp de zelfstandigheid van de Gereformeerde kerk in Bergentheim te waarborgen.
Na vier jaar in een daarvoor verbouwde schuur als kerkzaal bijeen gekomen te zijn, werd op 10 mei 1951 de nieuwgebouwde kerk aan de Dr. H.J. Postlaan officieel in gebruik genomen.
In 1959 werd bij het kerkgebouw een pastorie gebouwd en in 1966 werden de gebouwen uitgebreid met verenigingsgebouw ’t Kruispunt. Het gebouw onderging in 1989 een renovatie. In 2001 werd in het kader van het 50-jarig bestaan het interieur van de kerk vernieuwd en het liturgisch centrum vergroot. In 2007 werd ’t Kruispunt opnieuw gerenoveerd. Sinds september 2010 draagt het kerkgebouw de naam ‘Westerkerk’.

 
Predikanten die de Gereformeerde Kerk Bergentheim hebben gediend:
 
Ds. B.J. Bennink                           24-08-1884 - 01-10-1893
Oef. H. Waterink                           01-10-1893 - 10-07-1904
Ds. C. Diemer                               17-07-1904 - 23-08-1908
Ds. G. Goris                                  12-09-1909 - 01-05-1922
Ds. G.H. Dijkstra                           29-10-1922 - 01-07-1933
Dr. G. Morsink                              04-03-1934 - 06-12-1942
Ds. D.Ph. Pieffers                         04-07-1943 - 05-08-1945
 
Na de scheuring:
Ds. H. Willems (i.s.w.m. Sibculo) 01-07-1946 - 01-06-1947
Ds. G.C. Muntingh                        02-05-1948 - 17-05-1953
Ds. Th. Vollenhoven                      28-02-1954 - 26-05-1957
Ds. P.H. Steenhuis                        20-10-1957 - 28-05-1961
Ds. J.J. Kuiper                              26-11-1961 - 06-08-1967
Drs. D. de Bruijn                            16-03-1969 - 12-05-1974
Drs. H. Linde                                 27-02-1977 - 13-06-1982
Dr. W. van Herwijnen                  08-07-1984 - 30-06-1989
Drs. J. Wachtmeester                   13-12-1992 - 30-06-1996
Drs. G. Nijmeijer                           29-03-1998 - 29-02-2004
Mw. M. de Ligny
   kerkelijk werker (part-time)        01-09-2006 - 31-08-2008
ds. G. Rohaan en
ds. G.G. Rohaan van de Kamp    04-09-2016 - heden                   

           
Geschiedenis van de Hervormde Gemeente Bergentheim


 
De Nederlandse Hervormde Gemeente in Bergentheim is in 1919 ontstaan uit de Nederlandse Hervormde Gemeente van Hardenberg.
In die tijd is het huidige gebouw ‘De Bo’ gebouwd.
Vlak voor de tweede wereldoorlog is er een nieuwe kerk gebouwd en is de oude kerk omgebouwd tot verenigingsgebouw. In 2001 is er een verbinding tussen De Bo en de kerk gekomen. Daar zijn diverse vergaderzalen, een consistorie en een ontmoetingsruimte gerealiseerd.
Sinds september 2010 draagt het kerkgebouw de naam ‘Oosterkerk’.
 
Predikanten die de Hervormde Gemeente Bergentheim hebben gediend:
 
J.C. Koningsberger                      07-03-1920 - 08-04-1923
N.A.C. Slotemaker-de Bruine      24-06-1923 - 28-06-1925
J.J. van Overzee                         27-09-1925 - 09-09-1928
J.Chr. Fritsche                             09-12-1928 - 17-01-1937
C.J. Dijkhuis                                 07-03-1937 - 13-03-1946
J. Groot                                        14-04-1946 -  20-08-1950
R.C.A. van Voorst Vader             22-10-1950 -  04-09-1955
J.C. Bregman                              30-10-1955 -  21-05-1961
Th.M. Loran                                 25-06-1961 - 26-09-1965
J. Kuipers                                    24-04-1966 - 10-03-1967 …                                               
L.E. Emmen                                 24-09-1967 - 17-02-1973
J.H. van Hunnik                           18-11-1973 - 08-06-1980
C. Hakkenberg                             02-02-1981 - 03-06-1987
H.G. Jumelet                                17-03-1991 - 27-08-1995
G. Muilwijk                                    03-03-1996 - 26-01-2014         
ds. G. Rohaan en
ds. G.G. Rohaan van de Kamp    04-09-2016 - heden

 
In vogelvlucht: de weg naar de Protestantse Gemeente Bergentheim
 
Al vanaf de zestiger jaren in de vorige eeuw zijn er initiatieven geweest om als Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk gezamenlijke activiteiten te houden. Ontwikkelingen lopen in beide kerken ongeveer gelijk op. Rond 1980 komt in beide kerken de vrouw in het ambt, er vindt voorzichtige vernieuwing van de eredienst plaats. De Westerkerk is als kleinste van de twee aangewezen op het beroepen van kandidaten, die om de vier jaar wisselen, waarbij men een tussenjaar inbouwt om weer wat financiële reserve op te bouwen. Dat maakt de gemeente van de Westerkerk zelfredzaam, en open voor nieuwe geluiden, ook op het gebied van de liturgie. De Oosterkerk is meer een volkskerk, waarbij de predikant een centrale plaats heeft, en waarbij de vernieuwingen wat meer tijd nodig hebben.
In 1996 leidde de samenwerking tot een officiële consensusovereenkomst, waarin beide kerken uitspreken de samenwerking te willen uitbreiden. In 2000 leidt dat tot een rapport, waarin de overeenkomsten en verschillen zijn geïnventariseerd, met een aantal voorstellen hoe de gemeenten uiteindelijk in elkaar geschoven kunnen worden.
Toch is dat niet zo eenvoudig. Met name de cultuurverschillen leiden steeds weer tot strubbelingen en in 2012 leidt dat zelfs tot een onderbreking van het gezamenlijke gesprek. Onder leiding van een gemeenteadviseur wordt het proces weer vlot getrokken, en wordt er in vijf jaar gestaag verder gewerkt aan de vereniging van beide gemeenten. Met de komst van het predikantenechtpaar Rohaan, in 2016 door de toenmalige Wester- en Oosterkerk in combinatie beroepen, heeft het samen-op-wegproces een flinke impuls gekregen, met name door het samen gaan vieren in de wekelijkse zondagmorgendienst. Uiteindelijk zijn beide gemeenten op 4 februari 2018 verenigd in één Protestantse Gemeente te Bergentheim.
terug

Agenda

Dienst in de Oosterkerk

zo 21 aug 2022 om 09:30 uur

Dienst in de Westerkerk

zo 28 aug 2022 om 09:30 uur

Dienst in de Oosterkerk

zo 04 sep 2022 om 09:30 uur

Directe link naar de:


 

Predikanten:
ds. Gijsbert Rohaan

ds.g.rohaan@pgbergentheim.nl
ds. Geralda Rohaan-van de Kamp
ds.gg.rohaan@pgbergentheim.nl

Scriba:
scriba@pgbergentheim.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@pgbergentheim.nl

Websitebeheer en ook om kopie aan te leveren voor de website mail naar:
webteam@pgbergentheim.nl

Jeugdouderlingen:
Marja Potgieter
Inez Spijker
jeugd@pgbergentheim.nl
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Kerk"
NL40 RABO 0384 9579 00
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Diaconie"
NL83 RABO 0324 9603 95

Classispredikant Overijssel-Flevoland
Als PGBergentheim horen we tot de classis Overijssel/Flevoland. Onze classispredikant is Klaas van der Kamp. Hier volgt een linkje naar zijn website met veel wetenswaardigheden over wat er in de classis gebeurt aan mooie initiatieven.
www.klaasvanderkamp.nl
Oosterkerk:
Kanaalweg Oost 59
7691 CD Bergentheim
0523-232565

Westerkerk:
Dr. H.J. Postlaan 9
7961 BA Bergenteim
0523-232561


Oosterkerk
Westerkerk