Geldwerving

Naast ACTIE KERKBALANS worden er op verschillende manieren  geld opgehaald door diverse acties. Denk bijvoorbeeld aan de kerstmarkt, boerenmarkt, kaart verkoop enz. Hieronder kunt u meer hierover lezen!

Geldwervingscommissie:
Om extra inkomsten te verwerven worden diverse acties als de kerstmarkt en de boerenmarkt georganiseerd. Dit wordt door de volgende personen gedaan:
  • H. Klokkers, voorzitter, 232514
  • Z. Slaat, secretaresse, 232159
J. Veneman, 232793

Wenskaarten:
Door meerdere mensen binnen onze gemeente worden wenskaarten gemaakt. Deze worden in zowel in de Bo’ als ook in ‘t Kruispunt verkocht.

Rozenactie:
Tweemaal per jaar worden er rozen verkocht. In april en in november.
De eerstvolgende verkoopdatum is vrijdag 15 april bij de fam. Herbert, Möllincksweg 1.
Contactpersonen zijn: Jan Veltink, 231674 en Janneke Herbert, 232482

Oud ijzer:
Het inzamelen van oud ijzer loopt al heel wat jaren. Oud ijzer kan ingeleverd worden in de container bij de fam. Mulder, Kanaalweg-West 11.
Contactpersoon: Freek Benjamins tel. 231534

Verjaardags fonds:
Dit fonds wordt beheerd door:,
  • mw. F. Mittendorff , 231913
  • mw. G. ter Wijlen, 251737
  • mw. E. Kremer, 232454
Boaz:


BOAZ is gevestigd in het voormalig coöperatie gebouw tegenover het station in Mariënberg. Hier worden 2e hands goederen verkocht. Boaz bestaat al weer 15 jaar. Er is een team van
9 vrijwilligers. Boaz is geopend op de woensdag en zaterdagmorgen. Voor aanleveren van bruikbare en verkoopbare goederen kunt u contact opnemen met Teun Schuurman, 251916, Jan Veltink, 231674 of Roel Bouwhuis, 06-57556452.

Medewerkers:
Teun Schuurman  251916          
Gert Kremer, 232264
Barbara Spijker, 232427                 
Jan en Jantina Veltink, 231674               
Sannie Brand, 231597
Hilda Herbert, 232551
Niesje en Roel Bouwhuis, 251616

Markten:
Boerenmarkt:
deze wordt altijd gehouden op de 2e zaterdag in augustus bij de fam. Herbert, Möllincksweg 1. Vorig jaar was de 10e editie van de markt. Er worden broodjes hamburger, pannenkoeken en knieperties verkocht voor de kerk. Ook de opbrengsten van de biertap, mosterdsoep, pony rijden, huifkartochtjes en parkeergelden komen hieraan ten goede. Ook worden er veel bloemstukjes gemaakt voor de verkoop en nog meer creatieve spullen.
De datum voor volgende boerenmarkt in 2018 is zaterdag 11 augustus.
Contactpersoon: Janneke Herbert tel 232482
Kerstmarkt: de kerstmarkt wordt gehouden in en rondom ‘de Bo’. Veel gemeenteleden zijn vooraf druk bezig met de voorbereidingen: knieperties worden gebakken en er worden mooie kerststukken en kaarten gemaakt voor de verkoop. En natuurlijk zijn er diverse andere versnaperingen: chocolademelk, broodjes beenham en puddingbroodjes.
Datum kerstmarkt 2018 is waarschijnlijk 15 december.
Contactpersoon: Gerrie Beniers tel. 251934

Oliebollenactie:
De laatste 3 dagen van het jaar worden er oliebollen en appelflappen verkocht in ‘de Bo’. Ieder jaar weer een succes want meestal zijn ze helemaal uitverkocht. Mede door sponsoren kan de kostprijs laag worden gehouden. Contactpersoon: Jan Veneman, 231541 
terug

Agenda

Dienst in de Oosterkerk

zo 29 mei 2022 om 09:30 uur

Dienst in de Oosterkerk

zo 29 mei 2022 om 19:00 uur

Dienst in de Westerkerk

zo 05 jun 2022 om 09:30 uur

Directe link naar de:


De digitale diensten:

Predikanten:
ds. Gijsbert Rohaan

ds.g.rohaan@pgbergentheim.nl
ds. Geralda Rohaan-van de Kamp
ds.gg.rohaan@pgbergentheim.nl

Scriba:
scriba@pgbergentheim.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@pgbergentheim.nl

Websitebeheer en ook om kopie aan te leveren voor de website mail naar:
webteam@pgbergentheim.nl

Jeugdouderlingen:
Marja Potgieter
Inez Spijker
jeugd@pgbergentheim.nl
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Kerk"
NL40 RABO 0384 9579 00
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Diaconie"
NL83 RABO 0324 9603 95

Classispredikant Overijssel-Flevoland
Als PGBergentheim horen we tot de classis Overijssel/Flevoland. Onze classispredikant is Klaas van der Kamp. Hier volgt een linkje naar zijn website met veel wetenswaardigheden over wat er in de classis gebeurt aan mooie initiatieven.
www.klaasvanderkamp.nl
Oosterkerk:
Kanaalweg Oost 59
7691 CD Bergentheim
0523-232565

Westerkerk:
Dr. H.J. Postlaan 9
7961 BA Bergenteim
0523-232561


Oosterkerk
Westerkerk