Pinksteren 2020

Er valt heel wat te horen en te zien op het Pinksterfeest!
De wind waait om en in het huis en de vlammen zijn zichtbaar.
Bel de brandweer! Of niet?
Nee, het is geen reden om de brandweer te bellen, maar om blij te zijn. In de onlinedienst hoor je hoe en waarom.
Zelfs horen we over hoe mensen de levende God ontmoeten.

Voor het eerst sinds een hele tijd zullen we weer mensen in de kerk zien en horen zingen en muziek maken!
En in de kerk kun je zien dat het een feestdag is: er is nl weer een mooie liturgische schikking gemaakt!

Het thema is: ‘Horen en zien vergaat je’
Voorgangers: dss. Geralda en Gijsbert Rohaan.
Muzikale medewerking: Elvira en Marjenke Nijmeijer (orgel/saxofoon) en een aantal gemeenteleden zingen o.l.v. Marja Nijmeijer.
Voor de kinderen èn de liefhebbers is er een ‘preekbingo’; deze is te vinden op de achterzijde van Overbruggen! Doe je mee?
Van harte welkom in de online-viering op Pinkstermorgen vanuit de Westerkerk!

Werkgroep Vieren
terug

Agenda

Dienst in de Oosterkerk

zo 29 mei 2022 om 09:30 uur

Dienst in de Oosterkerk

zo 29 mei 2022 om 19:00 uur

Dienst in de Westerkerk

zo 05 jun 2022 om 09:30 uur

Directe link naar de:


De digitale diensten:

Predikanten:
ds. Gijsbert Rohaan

ds.g.rohaan@pgbergentheim.nl
ds. Geralda Rohaan-van de Kamp
ds.gg.rohaan@pgbergentheim.nl

Scriba:
scriba@pgbergentheim.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@pgbergentheim.nl

Websitebeheer en ook om kopie aan te leveren voor de website mail naar:
webteam@pgbergentheim.nl

Jeugdouderlingen:
Marja Potgieter
Inez Spijker
jeugd@pgbergentheim.nl
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Kerk"
NL40 RABO 0384 9579 00
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Diaconie"
NL83 RABO 0324 9603 95

Classispredikant Overijssel-Flevoland
Als PGBergentheim horen we tot de classis Overijssel/Flevoland. Onze classispredikant is Klaas van der Kamp. Hier volgt een linkje naar zijn website met veel wetenswaardigheden over wat er in de classis gebeurt aan mooie initiatieven.
www.klaasvanderkamp.nl
Oosterkerk:
Kanaalweg Oost 59
7691 CD Bergentheim
0523-232565

Westerkerk:
Dr. H.J. Postlaan 9
7961 BA Bergenteim
0523-232561


Oosterkerk
Westerkerk