VOEDSEL- EN KLEDINGACTIE 3 T/M 8 NOVEMBEROp zaterdag 8 november is er weer de nationale voedsel- en kledingactie van Dorcas. In het werkgebied van Dorcas, Oost-Europa en Afrika, hebben mensen het moeilijk. De situatie in Oost-Europa is verslechterd door de economische crisis; die in Afrika door politieke onrust en terugkerende droogteperiodes. Voedselhulp is nog steeds hard nodig!
Dorcas geeft de voedselpakketten uit aan mensen die zelf geen voedsel kunnen kopen door bijvoorbeeld leeftijd, ziekte of een beperking.
Meer informatie over het werk van Dorcas kunt u vinden op: www.dorcas.nl

Voedsel:
U kunt in de week van 3 t/m 8 november waardebonnen t.w.v. € 2,00, € 5,00 € 10,00 of
 € 15,00 tegen betaling inleveren bij de kassa van Plusmarkt Alfring Bergentheim.
Hiervoor wordt dan 1 product gekocht welke verwerkt zal worden in de voedselpakketten.
De bonnen liggen in de supermarkt op de Dorcas-tafel.
Op deze tafel staat ook een bus waar u uw oude mobieltje kunt inleveren (zonder lader).
Dorcas ontvangt hiervoor ook geld.
 
Kleding:
Op zaterdag 8 november kunt u van 10:00 uur tot 14:00 uur kleding, schoenen, linnengoed, dekens en dekbedden (geen kussens, geen kleedjes) inleveren in ’t Kruispunt, Postlaan 9, Bergentheim.
Ook brillen en mobieltjes zijn welkom.
Er is ook een collectebus aanwezig voor de transportkosten.
De kleding e.d. wordt door onze plaatselijke vrijwilligers gesorteerd en direct klaargemaakt voor verzending.

Dorcas werkgroep Bergentheim
Voor info:
W. Klok
tel.: 232257

Het gehele jaar kunt u de kleding e.d. ook inleveren op Troelstrastraat 8.
Indien mogelijk van te voren even een telefoontje.
terug

Agenda

Dienst in de Oosterkerk

zo 29 mei 2022 om 09:30 uur

Dienst in de Oosterkerk

zo 29 mei 2022 om 19:00 uur

Dienst in de Westerkerk

zo 05 jun 2022 om 09:30 uur

Directe link naar de:


De digitale diensten:

Predikanten:
ds. Gijsbert Rohaan

ds.g.rohaan@pgbergentheim.nl
ds. Geralda Rohaan-van de Kamp
ds.gg.rohaan@pgbergentheim.nl

Scriba:
scriba@pgbergentheim.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@pgbergentheim.nl

Websitebeheer en ook om kopie aan te leveren voor de website mail naar:
webteam@pgbergentheim.nl

Jeugdouderlingen:
Marja Potgieter
Inez Spijker
jeugd@pgbergentheim.nl
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Kerk"
NL40 RABO 0384 9579 00
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Diaconie"
NL83 RABO 0324 9603 95

Classispredikant Overijssel-Flevoland
Als PGBergentheim horen we tot de classis Overijssel/Flevoland. Onze classispredikant is Klaas van der Kamp. Hier volgt een linkje naar zijn website met veel wetenswaardigheden over wat er in de classis gebeurt aan mooie initiatieven.
www.klaasvanderkamp.nl
Oosterkerk:
Kanaalweg Oost 59
7691 CD Bergentheim
0523-232565

Westerkerk:
Dr. H.J. Postlaan 9
7961 BA Bergenteim
0523-232561


Oosterkerk
Westerkerk